Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиМеждународният стандарт ISO 45001 се очаква да бъде публикуван през първо тримесечие на 2018 г.

Международният стандарт ISO 45001 се очаква да бъде публикуван през първо тримесечие на 2018 г.

 

Международният стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use се очаква да бъде публикуван през първо тримесечие на 2018 г.

 

Окончателният проект на ISO 45001:2018 достигна последния етап на гласуване. Този стандарт ще бъде приложим във всички сектори и всички части на света. Той ще бъде първият световен стандарт по рода си, който ще даде на организациите общоприета рамка за подобряване на здравето и безопасността на работещите, за намаляване на рисковете на работното място и за създаване на по-здравословни и безопасни условия на труд.

 

Бъдещият стандарт ще следва стъпките на установените подходи на ISO за системи за управление като ISO 9001 (за качество) и ISO 14001 (по отношение на околната среда). Той ще вземе предвид и други международни стандарти в тази област, включително OHSAS 18001, насоките на Международната организация на труда (МОТ) относно здравословните и безопасни условия на труд, на различни национални и международни стандарти в тази област и конвенции на МОТ.

 

„ISO 45001 е значително подобрен спрямо OHSAS 18001 и доказва, че стандартизацията, основаваща се на риска, дава резултат в целия свят и във всяка индустрия. Ефективното прилагане на ISO 45001 ще намали риска от увреждане на работното място” - споделя Дейвид Смит, председател на ISO/PC 283, който разработва стандарта.

11 Dec 2017