Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БИС проведе семинар на тема: "Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти"

БИС проведе семинар на тема: "Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти"

 

БИС проведе семинар на тема: „Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти”

 

На 29.11.2017 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведе семинар за изискванията на новите европейски стандарти за бетона. Целта бе да се информират лицата в областта на производството на бетон с предстоящите нови издания на стандартите за добавъчни материали - EN 12620, EN 13055, EN 13043, EN 13242, EN 13450, EN 16236. Те предлагат значителен обем нова информация, свързана с производството, свойствата и съответствието на добавъчните материали за бетон и строителни разтвори, както и на скалните материали за строителството.

 

Присъстваха производители на добавъчни материали и бетонни смеси, специалисти в областта на проектиране съставите на обикновени и специални бетони, лица за оценяване и сертификация на производствени предприятия и производствен контрол в областта на строителните материали.

 

Лекторите на семинара бяха преподаватели във висши учебни заведения със значителен опит в областта на бетонните смеси и бетона, с активно участие в разработването на национални приложения и преводите на стандарти, свързани със строителните материали. Темите на докладите бяха свързани с изискванията на Европейския регламент № 305/2011, което е и основната причина за преработването на цитираните по-горе стандарти.

 

Присъстващите се запознаха с промените и допълненията в европейските стандарти и практическото им приложение. Подробно се обсъдиха свойствата на различните добавъчни материали и тяхното влияние върху свойствата на бетона, както и някои специфични моменти при практическото прилагане на теорията.

 

04 Dec 2017