Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПредложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Специалисти в областта на натуропатията"

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Специалисти в областта на натуропатията"

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Специалисти в областта на натуропатията”

 

Националният орган за стандартизация на Италия (UNI) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN с наименование: Специалисти в областта на натуропатията [Professionals in the field of Naturopathy].

 

Обхват: Новият технически комитет ще бъде създаден с цел разработване на европейски стандарт за квалификация и свързаните знания, умения и компетентност на специалисти в областта на натуропатията. Изискванията за необходимите знания, умения и компетентност ще бъдат определени в съответствие с Европейската квалификационна рамка (EQF), така че да подпомогнат процесите на оценяване и валидиране на учебните резултати. Комитетът ще разглежда и техниките на лечение, прилагани при натуропатията, и типичните инструменти и устройства, използвани в професионалната практика. Целта на комитета ще бъде и уточняване обхвата на дейност на тази професия.

 

Необходимостта от техническо идентифициране на характеристиките на специалиста, занимаващ се с натуропатия (натуропата), е наложителна и важна поради няколко причини:

  • За да се определи и квалифицира тази професионална дейност с цел създаване на доверие и осигуряване на качество за ползвателите/клиентите.
  • За да се постигне по-голямо признание на натуропатията като професия.
  • За да се предостави полезен нормативен документ по отношение на синхронизиране и подкрепа на доброволната стандартизация и законодателството.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 12.01.2018 г. на експерт Камелия Миланова, имейл: kamelia.milanova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 539.

 

Оригиналът на предложението може да намерите тук

24 Nov 2017