Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Семинар на тема: "Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти"

Семинар на тема: "Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти"

 

Семинар на тема: „Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона във връзка с изискванията от новите издания на европейските стандарти”

 

Българският институт за стандартизация организира семинар на тема: „Добавъчни материали за бетон и тяхното влияние върху свойствата на бетона, с отразяване на изискванията от новите издания на европейските стандарти”, който ще се проведе на 29.11.2017 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения.

 

Семинарът се провежда във връзка с предстоящите нови издания на стандартите за добавъчни материали - EN 12620, EN 13055, EN 13043, EN 13242, EN 13450, EN 16236, които съдържат нова информация, свързана с производството, свойствата и съответствието на добавъчните материали за бетон и строителни разтвори, както и на скалните материали за строителството.

 

Лектори на семинара бъдат преподаватели във висши учебни заведения със значителен опит в областта на бетонните смеси и бетона, с активно участие в разработването на национални приложения и преводите на стандарти, свързани със строителните материали. Темите на докладите са свързани с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 г., което е и основната причина за преработването на цитираните по-горе стандарти.

 

Аудиторията ще бъде запозната с промените и допълненията в европейските стандарти и ще бъде направена връзка с практическото им приложение. Подробно ще бъдат обсъдени свойствата на различните добавъчни материали и тяхното влияние върху свойствата на бетона, както и някои специфични моменти при практическото прилагане на теорията.

 

Семинарът е предназначен за производители на добавъчни материали и бетонни смеси, за специалисти в областта на проектиране на съставите на обикновени и специални бетони, за лица за оценяване и сертификация на производствени предприятия и производствен контрол в областта на строителните материали.

 

Такса за участие в семинара:

120.00 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

96.00 лв. с ДДС

За членове на БИС:

96.00 лв. с ДДС

 

Цената включва материали за семинара, кафе-паузи и обяд.

 

На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

 

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 27.11.2017 г.

 

За повече информация:

Ивелина Никова, тел. 02/817-45-71, ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org

 

Покана

 

Програма на семинара

 

Регистрационна карта

20 Nov 2017