Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПредложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Водно ефективни продукти. Маркировка”

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Водно ефективни продукти. Маркировка”

 

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Водно ефективни продукти. Маркировка”

 

Националният орган за стандартизация на Австралия (SA) прави предложение за създаване на нов проектен комитет на ISO с цел разработване на международен стандарт Водно ефективни продукти. Маркировка [Water efficient products - Banding].

 

Обхват на дейност: разработване на международен стандарт за водно ефективни продукти, който да определя изисквания за изпитване, за маркировка за водна ефективност на принадлежности и фитинги, които използват вода, етикетиране за потребители и други.

 

Стандартът ще обхваща следните аспекти:

  • маркировка за водна ефективност на определени водопроводни продукти и принадлежности;
  • основни изисквания за изпитване на отделни водопроводни продукти и принадлежности и за определяне на съответната маркировка за водна ефективност.

 

Класификацията на ISO по отношение на тази маркировка може да бъда добавена към етикета за водна ефективност на всяка страна.

 

При проявен интерес БИС може да одобри създаването на този проектен комитет. При приемане на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 15.12.2017 г. електронната поща на инж. Виолета Михайлова: violeta.mihailova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 595.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите тук.

07 Nov 2017