Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Защита на личния живот още при проектиране на стоки и услуги за потребителите"

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Защита на личния живот още при проектиране на стоки и услуги за потребителите"

 

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Защита на личния живот още при проектиране на стоки и услуги за потребителите”

 

Международната организация за стандартизация (ISO) представя предложението на Комитета за развитие на политиката на ISO, насочена към потребителите (COPOLCO), за разработване на документ „Защита на личния живот още при проектиране на стоки и услуги за потребителите” [Privacy by design for consumer goods and services]. Предложението е за създаване на стандарт, който да определя процес на защита на личната неприкосновеност на потребителя още на етап проектиране на стоки и услуги, които отговарят на потребностите за защита на личния живот на потребителите, както и на изискванията за неприкосновеност на личните данни.

 

За да се осигури защита на личната сфера на потребителя, в обхвата на стандарта се включват сигурността по отношение на предотвратяването на непозволен достъп до данни, ключови за неприкосновеността на потребителя, както и контролът върху личния живот на потребителя, свързан с достъпа до личните данни и тяхното правомерно използване за определени цели.

 

Процесът ще се основава на залегналия в ISO 9001 непрекъснат процес на подобряване на качеството и на указанията за осигуряване на безопасността на продукта още на ниво проектиране, отразени в ISO 10377.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на технически комитет на ISO „Защита на личния живот още при проектиране на стоки и услуги за потребителите”. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 14.11.2017 г. на експерт Камелия Миланова, имейл: kamelia.milanova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 539.

 

Оригинала на предложението може да намерите тук.

26 Oct 2017