Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП14 октомври 2017 – Световен ден на стандартизацията - Стандартите правят градовете по-интелигентни

14 октомври 2017 – Световен ден на стандартизацията - Стандартите правят градовете по-интелигентни

 

14 Октомври – Световен ден на стандартизацията

 

Стандартите правят градовете по-интелигентни

 

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация по случай световния ден на стандартизацията

 

Dr. Junji Nomura

президент на Международната електротехническа комисия (IEC)

Zhang Xiaogang

президент на Международната организация за стандартизация (ISO)

Houlin Zhao

генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз (ITU)

 

Осигуряването на запаси от достатъчно чиста вода, пълен достъп до енергия, щадяща околна среда, възможност за ефикасно придвижване от една точка до друга, създаване на среда на сигурност и доверие – това са обещанията, които днешните съвременни градове трябва да изпълнят, ако желаят да останат конкурентоспособни и да предложат достойно качество на живот на своите граждани.

 

Изграждането на интелигентни градове е сложна задача. Всеки град е изправен пред своите предизвикателства, изискващи характерен за неговата специфика комплекс от решения. Но все пак съществува общ показател, който значително улеснява таза задача.

 

Международните стандарти подкрепят разработването на специфични решения, които могат да се адаптират към конкретните обстоятелства на даден град. Стандартите обобщават най-добрите практики и експертни познания и са от съществено значение за гарантиране на качеството и изпълнението на продукти и услуги. Също така стандартите са основен механизъм за осигуряване на съвместимост между технологиите и подпомагат ползвателите да съпоставят и изберат най-добрите налични решения. Стандартите отварят път на възможността за по-голям избор от продукти и услуги. Те допринасят за повишаване на конкурентоспособността и насърчават иновациите. При използването на системен подход те позволяват интегрирането на структури или решения от различни доставчици.

 

Международните стандарти гарантират съвместимост и сигурност на всички нива в един град. Те предоставят основата за достъп до електричество и за много други устройства и системи, функциониращи с електричество и съдържащи електроника. Те подпомагат информационните и комуникационните технологии, които дават възможност за събиране, обмен и анализ на данни и гарантират сигурността на информацията. И на последно място, но не и по значение, те предоставят важни указания за всички аспекти на градския живот, включително енергийно ефективни сгради, интелигентен транспорт, подобряване на управлението на отпадъци, устойчиво развитие на общностите и много други неща.

 

Ние можем постепенно да направим нашите градове по-интелигентни, като използваме стандартите. Отделните островчета, носещи присъщите за този тип градове качества, могат да се разрастват и да си взаимодействат. Утешително е да знаем, че международните стандарти улесняват прогресивното и интегрирано развитие на интелигентния град.

09 Oct 2017