Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПроведе се семинар на тема: "Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите"

 

Проведе се семинар на тема: „Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите”

 

На 28.09.2017 г. Българският институт за стандартизация проведе семинар на тема: „Изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015 за овладяване на рисковете и възможностите”.

 

В своите презентации лекторът, г-н Митко Мирчев, обърна внимание на прилагането на подходящи мерки за контрол (в новото издание на ISO 9001) върху риска на управленско ниво като част от плановата документация. Той направи анализ на риска спрямо вероятните възможности, като подчерта, че систематичното управление на процесите и взаимодействията с тях са непрекъснато обвързани с мисъл за риска. Присъстващите участваха в практически упражнения. Обърнато беше внимание на факта, че тук рискът е залегнал в целия стандарт и е вграден в цялата система за управление, а не е ограничен само до конкретни елементи на процеса на управление на качеството. Акцентира се върху изискванията за планиране, базирано на риска, което да подпомогне прилагането на стандарта, спрямо отделния процес и да доведе до по-добри и сигурни резултати.

 

Разглежданите въпроси предизвикаха дискусии под формата на въпроси и разяснения.

 

На участниците в семинара бяха раздадени удостоверения за участие.

 

29 Sep 2017