Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеОтоплението – тема на новия брой на списание "БДС Компас"

Отоплението – тема на новия брой на списание "БДС Компас"

 

Отоплението – тема на новия брой на списание „БДС Компас”

 

Есента дойде, а с пъстрите листа долитат и мислите за отоплението на дома. И тук отново идват на помощ стандартите, които се грижат за нашия уют и безопасност в студените дни.

 

Показваме за какво предупреждават етикетите върху газовите бутилки и как трябва да се проверяват тези с втечнен въглеводороден газ. Представяме общите изисквания за безопасност на газовите готварски уреди.

 

За отоплителните уреди, работещи на твърдо гориво, също има стандарти, които определят изисквания, свързани с проектирането, производството, конструкцията, инструкциите за безопасност, техническите характеристики , маркировката на уредите, както и съответните методи за изпитване. Все по-модерно става и отоплението с пелети, за което също стандарти посочват подробно експлоатационни характеристики като тяга, температура на димните газове, емисии на въглероден монооксид, рационално използване на енергията, номинална и намалена топлинна мощност, вместимост на бункера за гориво и др.

 

Стандартите са основополагащи за общ технически език, който трябва да се използва от производители и потребители, смята инж. Горан Гаджонов, председател на БИС/ТК 8 „ Газови уреди, газови бутилки и арматура на газови уреди. Битови уреди за твърдо и течно гориво“. Екпертът споделя, че за съжаление, много от хармонизираните стандарти не се познават от производители и потребители, и на пазара в България се появяват уреди без поставена маркировка „СЕ“ и декларация за експлоатационни показатели, което е недопустимо.

 

Инж. Благовеста Шинева подготвя българските производители и потребители за новите европейски правила за медицинските изделия, които подобряват безопасността и качеството им.

 

14 октомври е Световният ден на стандартизацията. Мотото тази година е, че стандартите правят градовете по-интелигентни: предоставят важни указания за всички аспекти на градския живот и по-безопасно всекидневие за всички нас.

 

Разгледай

28 Sep 2017