Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Проведе се 40-та Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO)

Проведе се 40-та Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO)

 

Проведе се 40-та Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO)

 

В седмицата от 17.09 до 22.09.2017 г. в Берлин се състоя 40-та Генерална асамблея на Международната организация за стандартизация (ISO) под домакинството на Немския институт за стандартизация (DIN). Тя беше белязана от две забележителни годишнини – 70 години от създаването на ISO и 100 години от създаването DIN, който се прояви като отличен домакин.

 

Темата на асамблеята тази година беше „С отворен ум, отворени за промяна”. „Тази тема се фокусира върху въпроса как ние, от международната стандартизационна общност, можем да подкрепим по-гъвкава стандартизационна система и как тя може да ни помогне колективно да открием някои от общите предизвикателства, с които се сблъскват много национални организации за стандартизации” –  подчерта президентът на ISO Dr Zhang Xiaogang.

 

„Темата „С отворен ум, отворени за промяна” е особено подходяща, тъй като тя увеличава стойността на факта, че се събират заедно хора с различни култури и минало, за генериране на по-добро взаимно разбиране, идеи и иновации” – отбеляза новоназначеният генерален секретар на ISO Mr Sergio Mujica.

 

В асамблеята взе участие и делегация от БИС, представена от г-н Ивелин Буров, председател на УС на БИС, и г-жа Ирен Дабижева – изпълнителен директор. Те взеха активно участие в две от работните сесии, които се провеждаха паралелно, по следните четири теми:

  • Предизвикателства – енергия и околна среда.
  • Иновации при разработването на стандарти.
  • Стандартите, използвани навсякъде – регионални ангажименти.
  • Експерти – как да привличаме и ангажираме младото поколение.

 

На тази асамблея на ISO бяха взети важни решения, които ще очертаят бъдещето на международната организация, обединяваща национални организации за стандартизация от 193 страни от целия свят.

 

Председателят на УС на БИС, г-н Ивелин Буров, и г-жа Ирен Дабижева – изпълнителен директор, взеха активно участие в проведените работни сесии

28 Sep 2017