Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеСъгласуване на национални изисквания за строителни продукти

 

Съгласуване на национални изисквания за строителни продукти

 

Във връзка с изпълнение на договор № РД-02-29-218/18.07.2017 г., сключен между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българския институт за стандартизация (БИС) за съгласуване на национални изисквания, свързани с европейски стандарти и документи по отношение на предвидената употреба на строителните продукти, БИС съобщава на заинтересованите лица и организации, че на интернет страницата на МРРБ са публикувани за обществено допитване следните проекти на национални изисквания:

  1. Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на неподвижно закрепени вертикални пътни знаци съгласно изискванията на БДС EN 12899-1:2008
  2. Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на направляващи стълбчета съгласно изискванията на БДС EN 12899-3:2008
  3. Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на системи за течна хидроизолация на покриви съгласно изискванията на ЕТАG 005
  4. Национални изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на покрития за дилатационни фуги на пътни мостове съгласно изискванията на ЕТАG 032
  5. Национални изисквания за деклариране на показателите на характеристиките на пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация, съгласно изискванията на БДС EN 1852-1:2009.

 

С текста на проектите може да се запознаете на интернет адрес http://cpcp.mrrb.government.bg/cms/

28 Sep 2017