Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбществено допитване за проекти на национални приложения в сектор строителство

 

Обществено допитване за проекти на национални приложения в сектор строителство

 

Във връзка с изпълнение на работните програми на БИС/ТК 4 Цимент, вар и гипс, БИС/ТК 5 Бетон и разтвори и БИС/ТК 96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади на основание на договор № РД-02-29-218/18.07.2017 г., сключен с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за актуализация на действащи национални приложения към европейски стандарти БИС обявява за обществено допитване следните проекти:

 

1. От обхвата на БИС/ТК 4 Цимент, вар и гипс:

  • prБДС EN 14216:2015/NA Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични специални цименти. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

  • prБДС EN 15743:2010+А1:2015/NA Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

2. От обхвата на БИС/ТК 5 Бетон и разтвори:

  • prБДС EN 998-1:2016/NA Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка. Национално приложение (NА)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

  • prБДС EN 998-2:2016/NA Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NА)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

3. От обхвата на БИС/ТК 96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади:

  • prБДС EN 14351-1:2006+А2:2016/NA Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати. Национално приложение (NА)

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 15.10.2017 г. на инж. Николай Геращенко по електронната поща на адрес: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

14 Sep 2017