Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбласт на стандартизация: Регулатори на налягане

Област на стандартизация:

Регулатори на налягане

 

prБДС EN 334 Регулатор на налягането на газа за налягане на входа до 100 bar включително

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 13.07.2017 г. до 07.09.2017 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 11.06.2018 г.

 

Този европейски стандарт определя изисквания за конструиране, функциониране, изпитване, маркировка, оразмеряване и документация на регулаторите на налягане на газа: - за входящи налягания до 100 bar и номинални диаметри до DN 400; - за работен температурен интервал от -20 °C до +60 °C, които работят с горивни газове от 1-ви и 2-ри клас, както е определено в EN 437:2003+A1:2009, използвани в станциите за регулиране на налягането в съответствие с EN 12186 или EN 12279, в преносни и разпределителни мрежи, както и в търговски и промишлени инсталации.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК-60 Газова инфраструктура

12 Sep 2017