Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Обявяване на нови работни теми в сектор строителство

 

Обявяване на нови работни теми в сектор строителство

 

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация БИС обявява следните нови работни теми по стандартизация.

 

Разработване и актуализация на национални приложения към европейски стандарти от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”, БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”, БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БИС/ТК 96 „Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади”

 

Във връзка със сключен договор между БИС и МРРБ за разработване на нови национални приложения към европейски стандарти от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” БИС обявява началото на разработване на следната работна тема:

прБДС EN 15814:2011+A2:2015/NA:2017 Дебелослойни битумно-полимерни покрития за хидроизолация. Определения и изисквания. Национално приложение (NА)

Това национално приложение установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на предварително изготвени дебелослойни битумно-полимерни покрития, използвани за хидроизолация на конструкции под земята, и които отговарят на изискванията на БДС EN 15418:2011+А2:2015.

 

Във връзка с публикуването на нови издания на: БДС EN 14216 и БДС EN 15743 от обхвата на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс”; БДС EN 998-1 и БДС EN 998-2 от обхвата на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”; БДС EN 13707, БДС EN 14303 и БДС ЕN 14304 от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения” и БДС EN 14351-1 от обхвата на БИС/ТК 96 „врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади” БИС обявява началото на разработване на следните работни теми:

  • прБДС EN 14216:2015/NA:2017 Цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие на много нискотермични специални цименти. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 15743:2010+А1:2015/NA:2017 Суперсулфатен цимент. Състав, изисквания и критерии за съответствие. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 998-1:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 998-2:2016/NA:2017 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 13707:2013/NA:2017 Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 14303:2016/NA:2017 Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 14304:2016/NA:2017 Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации. Продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA)
  • прБДС EN 14351-1:2006+А2:2016/NA:2017 Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати. Национално приложение (NA)

 

Националните приложения няма да противоречат на основните стандарти, а само ще ги допълват с национални предписания, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на съответните продукти.

21 Jul 2017