Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиМеждународният стандарт ISO 52000 предлага решения за чиста енергия в сградите

Международният стандарт ISO 52000 предлага решения за чиста енергия в сградите

 

Международният стандарт ISO 52000 предлага решения за чиста енергия в сградите

 

Ако искате да намерите големи източници на въглероден диоксид в световен мащаб, не е необходимо да излизате от границите на Вашия град. Повече от една трета от крайното потребление на енергия и половината от световното потребление на електроенергия се извършва в сградите. Там се генерира и приблизително една трета от въглеродните емисии в света.

 

Според Международната енергийна агенция потреблението на енергия в сградите трябва да бъде намалено с 80% до 2050 г., ако искаме да ограничим покачването на температурата в света до 2° C. Вече има решение как сградният фонд да бъде по-енергийно ефективен. Във връзка с това представяме новата серия международни стандарти ISO 52000.

 

Със стандарта ISO 52000-1 Енергийна ефективност на сгради. Пълна оценка на енергийната ефективност на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури, като водещ документ от серията ISO 52000, ще се стимулира енергийната ефективност на световния строителен пазар. Серията стандарти ще помогне на архитектите, инженерите и регулаторните органи да оценят енергийните характеристики на новите и съществуващите сгради по един цялостен начин, без това да претоварва бюджетите.

 

Ръководителите на съвместната работна група на ISO за енергийна ефективност на сгради обясняват: „Серията стандарти ISO 52000 ще позволи да се оцени цялостната енергийна ефективност на една сграда. Това означава, че всяка комбинация от технологии може да се използва за постигане на желаното ниво на енергийна ефективност при най-ниски разходи.”

 

ISO 52000 съдържа изчерпателен метод за оценяване на енергийните характеристики като обща първична енергия, използвана за отопление, охлаждане, осветление, вентилация и битова топла вода за сградите. Това ще спомогне за ускоряване на напредъка в енергийната ефективност на сградите чрез използване на нови материали, технологии и подходи при проектиране, строителство и управление на сградите.

 

Висококачественият проект и изпълнението са предпоставки за енергийно ефективна конструкция. Сградите ще бъдат енергийно ефективни, като се използват висококачествени строителни материали и продукти, комбинирани с висококачествени технически системи за сгради и технологии за възобновяема енергия. Ключът е в подход, който оценява енергийните характеристики, като отчита динамичните взаимодействия между системите, потребителите и променливите външни климатични условия.

 

Цялостният подход е от решаващо значение за технологичните иновации и тяхното внедряване, казват ръководителите. „Страните, които използват този подход в продължение на няколко години - например Холандия - са изпробвали мащабни реализации и са направили икономии на разходи за различни нови технологии". Това включва нови концепции в областта на топлоизолацията, прозорците и остъкляването, отоплението, охлаждането, осветлението, вентилацията или битовите системи за топла вода, сградната автоматизация и управление и възобновяеми енергийни източници.

 

Стандартът за пълна оценка на енергийната ефективност на сгради ISO 52000-1 се допълва от набор от стандарти, включващи методи за изчисляване на отоплението и охлаждането, изпълнение на строителните елементи, както и аспекти, свързани с показатели за енергийна ефективност, оценки и сертификати. В близко бъдеще се очаква да бъдат включени допълнителни елементи за разширяване на цялостния подход.

 

Серията стандарти ISO 52000 е разработена от техническите комитети ISO/TC 163, Топлоизолационни характеристики и използване на енергията в застроена среда, чийто секретариат се ръководи от SIS, член на ISO за Швеция, и ISO/TC 205, Проектиране на жилищна среда, чийто секретариат се ръководи от ANSI, член на ISO за САЩ, в сътрудничество с техническите комитети на Европейския комитет за стандартизация CEN/TC 371 Проектна група – Енергийни характеристики на сгради, и CEN/TC 89 Топлоизолационни характеристики на сгради и техните елементи.

 

Източник: ISO

07 Jul 2017