Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Международният стандарт ISO 50001 е основен инструмент за действия в областта на климата според участниците във Форума за чиста енергия на ниво министри

Международният стандарт ISO 50001 е основен инструмент за действия в областта на климата според участниците във Форума за чиста енергия на ниво министри

 

Международният стандарт ISO 50001 е основен инструмент за действия в областта на климата според участниците във Форума за чиста енергия на ниво министри

 

Енергията е едно от най-значителните предизвикателства, пред които е изправена международната общност. Преразглеждането на ISO 50001 за системи за управление на енергията получи значителен тласък на приключилия наскоро Форум за чиста енергия на ниво министри (CEM8 - Clean Energy Ministerial) – глобален форум на високо ниво, който работи за напредъка на чистата енергия в световен мащаб.

 

Министри на енергетиката и високопоставени ръководители, съвместно с технически експерти и лидери от частния сектор, се събраха в Пекин, Китай, за да обсъдят как да се категоризират възобновяемите източници, да се подобри ефективността и да се съдейства за инициативи за чиста енергия. Бяха организирани поредица от допълнителни събития, форуми и семинари, включително и международен семинар за подобряване на зеленото потребление, включително предимствата от използването и прилагането на ISO 50001.

 

Разработилите стандарта ISO 50001 се срещнаха и на годишната среща на техническия комитет ISO/TC 301 Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания. Един от основните резултати от пленарното заседание е преразглеждането на ISO 50001, който се актуализира след шест години, за да се гарантира, че той остава полезен инструмент за всички видове предприятия и организации по света.

 

Беше постигнат значителен напредък и консенсус, което дава възможност преразгледаният ISO 50001 да премине на етап „проект на международен стандарт”, който се очаква да бъде завършен в рамките на три месеца. Публикуването на новото издание на международния стандарт ISO 50001 за момента е планирано за ноември/декември 2018 г.

 

Дийн Десай, ръководител на работната група за преразглеждане на стандарта, коментира направените в него подобрения: „Една от основните промени в изданието от 2018 е включването на структура на високо равнище, което осигурява по-добра съвместимост с други стандарти за системи за управление. Има и други подобрения в изданието 2018, които гарантират, че основните понятия, свързани с енергийната ефективност, са разбираеми за малкия и средния бизнес.”

 

Публикуваният през 2011 г. стандарт ISO 50001 преобразува начина, по който организациите управляват своята енергията, като предлага на компаниите цялостен подход за постоянно подобряване на енергийната ефективност, устойчивостта и цялостното им представяне. Това има стойност както като модел за най-добра практика, така и като глобален критерий за действие в областта на климата и чистата енергия. Всъщност, към края на 2015 г. са сертифицирани около 12 000 организации, което е със 77 % повече от предходната година.

 

Анализ на СЕМ8 показва, че прилагането на ISO 50001 в световния търговски и промишлен сектор може да доведе до общи икономии на енергия от приблизително 62 ексаджаула (EJ) до 2030 г., спестявайки близо 600 милиарда щатски долара в енергийни разходи, и избягване на 6 500 милиона метрични тона емисии на CO2. Предвидените годишни икономии на емисии са еквивалентни на премахването на 215 милиона пътнически автомобила от пътя.

 

Роланд Рисър, председател на ISO/TC 301 Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания, обяснява: „Стандартът ISO 50001 предоставя измерими, рентабилни и непрекъснати начини за управление на енергията на организациите, които евентуално не са извършили подобни подобрения, и дава възможност на организациите да покажат и потвърдят пред международните партньори, че те са ангажирани да подобряват постоянно своите енергийни показатели.”

 

Също така от CEM8 обявяват победителите за Наградата за отлични постижения в областта на управлението на енергията, което е международно състезание, в което се дават отличия на компании, прилагащи успешно стандарта ISO 50001. Наградата се връчва по инициатива на Работната група за управление на енергията към Форума за чиста енергия на ниво министри, която участва в работата на ISO/TC 301.

 

За повече информация относно ISO 50001 и на какъв етап е вижте на страницата на ISO за системи за управление на енергията.

 

Източник: ISO

03 Jul 2017