Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Съхраняване на цифрови кинематографични филми”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Съхраняване на цифрови кинематографични филми”

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Съхраняване на цифрови кинематографични филми”

 

Националният орган за стандартизация на Германия (DIN) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN с наименование: Preservation of Digital Cinema Movies [Съхраняване на цифрови кинематографични филми].

 

Обхват: Дейността на новия технически комитет ще включва стандартизация в областта на дълготрайното складиране и съхранение на филми - както на филми в цифров формат, така и на аналогови филми. Форматите на разпространение са извън обхвата на комитета.

 

Целта на комитета ще бъде определяне на изисквания за стандартизиране за дълготрайно архивиране на цифрово филмово съдържание, както и създаване на инструкции и процедури за складиране и съхраняване на цифрови филми в добре структуриран и оперативно съвместим формат, позволяващ унифициран подход при архивирането на европейско цифрово кино. Предварителната работна програма на новия технически комитет предвижда създаването на два документа на база на съществуващите стандартизационни дейности на национално и международно ниво:

  • Разработване на европейски стандарт, който да определя рамката за дълготрайно архивиране на цифрово филмово съдържание. Стандартът ще идентифицира необходимата взаимосъвместимост и процедурите за изпитване за съответствие с цел постигане на оперативна съвместимост между различните филмови архиви.
  • Разработване на технически доклад, който съдържа указания за прилагане на позованите стандарти в рамката за архивиране и за осигуряване на цялост и качество на цифровите данни.

 

Предвижда се също разработване на софтуер за целите на прилагането на европейския стандарт.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.08.2017 г. по електронната поща на Антоанета Калфина, antoaneta.kalfina@bds-bg.org, тел. 02/81 74 597.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите тук.

28 Jun 2017