Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиCEN и CENELEC поставят началото на стратегически план за дигитална трансформация

CEN и CENELEC поставят началото на стратегически план за дигитална трансформация

 

CEN и CENELEC поставят началото на стратегически план за дигитална трансформация

 

На 21 юни 2017 г. в Единбург, Великобритания се проведоха Генералните асамблеи на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC. Представители на БИС в събитието бяха Ивелин Буров – председател на УС на БИС, Ирен Дабижева - изпълнителен директор на БИС, Асен Георгиев – член на УС на БИС, и Росица Георгиева – директор на Дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги” в БИС.

 

В деня преди асамблеите се проведоха обичайните заседания на административните съвети на CEN и CENELEC за подготовка на проекторешенията, в които участва г-н Георгиев като член на Административния съвет на CENELEC. В същия ден се състоя и извънредна среща на членовете на CEN и CENELEC за обсъждане на планираната реорганизация на Центъра за управление на двете организации (CCMC) с оглед подобряване на работата му във връзка с препоръките CCMC да стане „доставчик на услуги от световна класа”. Представена беше идеята за нова структура на Центъра, като основните дебати се водеха около планираното разделение на дейностите на „основни” и „неосновни”. Г-н Буров препоръча при вземането на това решение да се следват принципите и заложеното в системата за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001, по който CCMC е сертифициран.

 

На 21 юни се състояха двете Генерални асамблеи, както и съвместна сесия на CEN и CENELEC, част от която беше отворена и за партньори, афилирани членове, наблюдатели и гости. И на двете Генерални асамблеи бяха утвърдени протоколите с решенията от предходните заседания и отчетите на бюджетите за 2016 г. Бяха представени и предварителни варианти за проектобюджетите за 2018 г. Проведоха се избори за членове на административните съвети и за вицепрезиденти по техническите въпроси.

 

По време на общата сесия на двете организации бяха представени: отчети за дейността, доклади за решенията на Президентския комитет по стратегически въпроси и за работата на техническите съвети, резултатите от проведените оценки на съответствието с критериите за членство в европейските организации за стандартизация и прилагането на добри практики от членовете. За 2017 г. са идентифицирани три нови добри практики на членовете, свързани с образованието по стандартизация, прилагането на програми за млади професионалисти в стандартизацията и проучването на удовлетвореността на членовете и клиентите.

 

Темата на отворената сесия беше „Дигиталната трансформация: възможности и предизвикателства за стандартизацията”. „Живеем в много вълнуващо време, време за еволюция на индустрията, където интелигентното производство трябва да бъде подкрепено от актуални и навременни стандарти”, изтъкна д-р Бернард Тийс, председател на Президентския комитет на CEN и CENELEC и председателстващ сесията. За да отговорят на предизвикателствата на дигитализацията, CEN и CENELEC приеха „Стратегически план за дигитална трансформация”, съдържащ две основни направления: изработване на стандарти за дигиталната икономика и дигитално трансформиране на CEN и CENELEC. За момента са одобрени четири проекта, по които да започне работа, свързани с удовлетворяване на потребностите на индустрията за дигитална трансформация, дигитализиране на процеса на разработване на стандартите, по-голяма гъвкавост и адаптивност на системата на CEN и CENELEC към пазара и технологичните иновации. „Ние трябва да адаптираме начина си на работа към този, по който работят младите хора. Това включва не само нови ИТ средства, но и нов начин на мислене”, подчерта д-р Тийс.

 

С изказвания по темата се включиха и партньорски организации на CEN и CENELEC, сред които ISO, IEC, ETSI, ITU, SBS, CECED, ETUC, представител на ЕК и др. Изразеното общо мнение беше, че трябва да се работи в посока за изготвяне на обща ИТ система на CEN, CENELEC, ISO и IEC за постигане на по-голяма ефективност на разходите.

 

На 22 юни се проведе форум „Стандартите имат значение”, организиран от домакините на Генералните асамблеи – Британския институт за стандартизация BSI. Форумът се радваше на огромно присъствие както от страна на стандартизационните организации, така и от страна на представители на бизнеса, промишлеността, научните среди, потребителски организации и други заинтересовани. Презентациите и дискусиите бяха посветени на стандартите и международната търговия, зараждащите се тенденции в дигиталния сектор, „умното” законодателство, устойчивото развитие и др.

 

Следващата годишна среща на двете организации ще се проведе в Словения през м. юни 2018 г.

 

 

27 Jun 2017