Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПроведе се обществено обсъждане за изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”

Проведе се обществено обсъждане за изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”

 

Проведе се обществено обсъждане за изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”

 

На 16.06.2017 г. в Български институт за стандартизация (БИС) се проведе обществено обсъждане на получените мнения и становища относно внесените предложения за изменение на точка 8 „Опаковане и етикетиране” от БДС 12:2010. Темата предизвика голям обществен интерес. Повече от седмица представители на различни организации взеха участие по темата в медиите и всеки защитаваше позицията си. На обсъждането в БИС имаше представители на производители на кисело мляко и на опаковки за хранителни продукти, потребители, представители на министерства, лаборатории, представител на Комисията по земеделието и храните в НС, бивши и настоящи депутати, неправителствени организации и др.

 

По време на срещата една доста шумна група от граждани се опита да промени дневния ѝ ред, но представителите на медиите и участниците в дискусията не позволиха това да се случи. Чуха се всички гледни точки. Още в началото на срещата г-жа Дабижева, изпълнителен директор на БИС, обяви, че второто предложение за изменение на стандарта БДС 12:2010 по отношение на бактериите, съдържащи се в киселото мляко, е оттеглено с писмо от предложителя Министерство на земеделието, храните и горите, което видимо внесе успокоение в залата.

 

Обсъждането протече бурно, с много емоции от различните представители. Бяха изслушани всички мнения и предложения. Повечето участници в обсъждането настояваха стандартът да не се променя. Изказани бяха опасения, че ако се „отвори” процедура за промяна на стандарта, може тихомълком да се прокара и някое друго решение в него. Г-жа Дабижева увери присъстващите, че нищо не може да се случи тайно и скрито от обществото, че БИС не променя стандартите, това правят само специалистите. БИС е само обединителното звено в цялата верига по изработването на стандарта и следи да се спазват стриктно правилата и процедурите.

 

Предстои членовете на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти” да се съберат и разгледат направените предложения от общественото допитване, както и въпросите, поставени на обществено обсъждане, и да вземат решение дали стандартът ще бъде променен, или ще се запази в настоящия си вид. Решението ще бъде обявено на сайта на Български институт за стандартизация.

 

 

20 Jun 2017