Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОрганизационната устойчивост е по-достъпна с новия стандарт на ISO

Организационната устойчивост е по-достъпна с новия стандарт на ISO

 

Организационната устойчивост е по-достъпна с новия стандарт на ISO

 

Устойчивостта е от ключово значение за всеки бизнес, който иска да процъфтява в непрекъснато променящия се свят. Новият стандарт, който току-що бе публикуван, ще помогне на организациите бъдат в по-добра позиция при посрещане на бъдещите предизвикателства.

 

Промените в климата, икономическите кризи и потребителските тенденции са само някои от клопките, които могат драматично да повлияят на начина, по който една организация работи и оцелява. Организационната устойчивост е способността на компанията да възприеме и да се адаптира към тази непредсказуемост, като същевременно продължава да постига целите, които си е поставила.

 

Новият стандарт ISO 22316 Сигурност и устойчивост. Организационна устойчивост. Принципи и атрибути предоставя рамка в помощ на организациите да разширят в дългосрочен план своя бизнес, описвайки подробно основни принципи, атрибути и дейности, договорени от експерти от цял свят.

 

Според Джеймс Краск, ръководител на работна група РГ 2 към ISO/TC 292 - групата от експерти, разработила стандарта - подобряването на устойчивостта на организациите гарантира, че те са не само по-добре позиционирани за предвиждане и реагиране на потенциални рискове, но могат и да се възползват от предоставените им възможности.

 

„Стандартът обхваща много от факторите, които могат да доведат до устойчивост в една организация, като голяма част от тях са поведенчески и исторически са били пренебрегвани. Ето защо един от основните принципи на стандарта е да помогне на организациите да развият култура, която подкрепя устойчивостта. Той също така включва доразвиване на съществуващи форми на управление на риска, споделяне на ценности и осъзнаване на промените в контекста на организацията с подкрепата на силно лидерство.”

 

Стандартът ISO 22316 е разработен от работна група 2 Непрекъсната сигурност и организационна устойчивост към ISO/TC 292 Сигурност и устойчивост, чийто секретариат се поддържа от SIS, член на ISO за Швеция.

 

Източник: ISO

19 Jun 2017