Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеНов стандарт с указания за оптимизиране използването на услуги, свързани с управленското консултиране

Нов стандарт с указания за оптимизиране използването на услуги, свързани с управленското консултиране

 

Нов стандарт с указания за оптимизиране използването на услуги, свързани с управленското консултиране

 

От подобряване на процесите до увеличаване на печалбите – консултантите по управление могат да подпомогнат значително организациите, с които работят. Яснотата и прозрачността са ключът към успеха и за двете страни. Публикуваният наскоро нов стандарт има точно това за цел.

 

Не е чудно, че все повече организации се обръщат към консултанти по управление, тъй като те предлагат специализирани знания и опит за съответния сектор. Независимо дали става въпрос за пускане на продукт на пазара, обучение на персонал или консултиране за преструктуриране на организация, консултантите по управление предлагат широк набор от услуги и подкрепа. През последните години тяхното използване нарасна съществено, тъй като и бизнесът, и правителствата се стремят да подобрят своите процеси и резултати.

 

Стандартът ISO 20700 Guidelines for management consultancy services (Указания за услуги, свързани с управленско консултиране) се основава на научни изследвания и на опита на широк кръг консултанти по управление в световен мащаб и има за цел да повиши прозрачността и ефективността както за клиентите, така и за консултантите.

 

Робърт Боденщайн, председател на ISO/PC 280 Управленско консултиране, проектния комитет на ISO, разработил стандарта, чийто секретариат се ръководи от UNI, член на ISO за Италия, казва, че стандартът обединява най-добрите практики в бранша, за да помогне на консултантите по управление да станат по-ефективни.

 

„Консултантите по управление могат да добавят ценен експертен опит в дадена организация със своите задълбочени познания и голям опит в даден бранш, за да помогнат на клиентите си да постигнат по-ефективно растеж или промяна. По този начин те допринасят значително и за икономиката”, казва още той. „Този нов стандарт цели не само да помогне на консултантите да работят още по-ефективно и ефикасно, но и спомага за развитието на професията.”

 

Стандартът ISO 20700 дава практически насоки въз основа на резултатите и подчертава значението на разбирането на потребностите на клиентите. Той е полезен за всички експерти и фирми, предоставящи консултации по управление, независимо от мащаба на дейността им, и се фокусира върху иновациите, диференциацията и етичното поведение. Също така е полезен и за клиентите, тъй като им помага да разберат по-добре какво могат да очакват от консултанта по управление в своя проект.

 

Стандартът се подготвя за въвеждане като БДС от БИС/ТК 34.

 

Източник: ISO

12 Jun 2017