Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO

ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO

 

ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП – ново издание на ISO

 

ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП е актуализирано съобразно последното издание на стандарта, публикувано през 2015 г.

 

Осъзнаването на проблемите на околната среда нараства и правителствата все по-често въвеждат законодателство, целящо опазването на околната среда, а клиентите изискват от техните доставчици да включат най-добрите практики и да докажат съответствие с екологичните изисквания.

 

Това ръководство има за цел да помогне на организациите да внедрят успешно изискванията на системата за управление по отношение на околната среда, заложени в ISO 14001:2015 и да определят направленията за подобряване.

 

Опитът показва, че малките и средните предприятия (МСП) могат да прилагат ефективна система за управление по отношение на околната среда и да спечелят редица предимства:

  • подобряване на контрола и управлението на емисиите, отпадните води и отпадъците;
  • избягване и безопасна работа с опасни или потенциално замърсяващи материали;
  • намаляване на генерираните отпадъци;
  • подобряване на енергийната ефективност;
  • опазване на природните ресурси, включително вода, земя и благородни минерали;
  • цялостен подход за удовлетворяване на правните и други изисквания;
  • оперативна ефективност и икономии на разходи;
  • провеждане на екологични инициативи.

 

„ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСП” може да закупите от БИС (тук).

 

Цената на ръководството е 96 лв. с ДДС. Изданието е на английски език.

 

Клиентите, закупили БДС EN ISO 14001:2015, могат да ползват 30 % отстъпка от цената на ръководството.

 

Моля, имайте предвид, че при поръчки, направени през интернет, за да се възползвате от отстъпката си, трябва да отбележете в полето за коментари, че сте закупили БДС EN ISO 14001:2015 и да изчакате наш служител да я отрази, като за това ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл.

09 Jun 2017