Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОткрийте ключа към дълготрайния бизнес успех с ISO 9004

Открийте ключа към дълготрайния бизнес успех с ISO 9004

 

Открийте ключа към дълготрайния бизнес успех с ISO 9004

 

 

Защо някои организации съществуват стотици години, докато животът на други е само пет минути? Отговорът се крие в създаването на дълготраен успех.

 

Международният стандарт ISO 9004 Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на дълготраен успех в момента е в процес на преразглеждане и достигна решаващ етап - проект на международен стандарт (DIS), което означава, че заинтересованите страни могат да предоставят коментари по проекта преди неговото окончателно публикуване през 2018 г.

 

Стандартът предоставя рамка, основана на подхода за управление чрез качество, в рамките на който дадена организация може да постигне дълготраен успех, като идентифицира своите силни и слаби страни и възможностите за подобряване или за промени. Той дава указания за повишаване на качеството на дадена организация като цяло чрез подобряване на нейното ниво на зрялост, а именно нейната стратегия, лидерство, ресурси и процеси.

 

Найджъл Крофт, председател на ISO/TC 176/SC 2, чийто секретариат се ръководи от BSI, член на ISO за Обединеното кралство, казва: „Новото издание на ISO 9004 ще надгражда и подобри указанията от предходното издание на стандарта от 2009 г. Също така той ще помогне на организациите да подобрят цялостното си представяне, като използват пълния потенциал на своята система за управление на качеството. Докато ISO 9001 е насочен към осигуряване на доверие в способността на организацията да произвежда и предлага съответстващи и с постоянно качество продукти и услуги, ISO 9004 има за цел да създаде доверие в самата организация и в нейния дългосрочен, устойчив успех. Той ще помогне на организациите да идентифицират и балансират потребностите на своите клиенти с тези на други заинтересовани страни в една сложна, предизвикателна и постоянно променяща се бизнес среда.”

 

Стандартът ISO 9004 не е предназначен конкретно за сертификация, но включва подробно разработен инструмент за самооценяване, който помага на организациите да оценят както нивото на зрялост на различните елементи на своята система, така и да идентифицират и дадат приоритет на потенциалните области за подобряване. Той ще помогне на организациите да преминат към следващото ниво, извън обхвата на ISO 9001, съсредоточавайки се на теми като привеждане в съответствие и внедряване на стратегия, политика и цели в по-широкия контекст на визията, мисията, ценностите и културата на организацията.

 

Преработеното издание на ISO 9004 се очаква да бъде публикувано през 2018 г.

 

Източник: ISO

25 May 2017