Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 14:2010 „Български кашкавал”

Обществено допитване по предложение за нова работна тема: Изменение на БДС 14:2010 „Български кашкавал”

 

Обществено допитване по предложение за нова работна тема:

Изменение на БДС 14:2010 „Български кашкавал”

 

Показателят за изпитване „степен на зрялост”, описан в БДС 14:2010 „Български кашкавал”, е важен и актуален за българския кашкавал, произвеждан по традиционни технологии.

 

Тъй като лабораторната практика показва, че въз основа само на цитирания метод в БДС EN ISO 8968-1 определянето на общия азот по Келдал не е достатъчно, фирма „Мероне – Н” прави предложение за изменение на стандарта с цел включване на допълнителен метод за определяне на количеството разтворими белтъчни вещества и за изчисляване на съотношението между двата вида белтък (общ и разтворим), наречено „степен на зрялост”, за което има конкретна норма в БДС 14:2010.

 

За целта е необходимо следното:

  • да се обсъдят и прецизират технологичните параметри на производството на кашкавала
  • да се разработи метод за определяне степента на зрялост на кашкавала. Този допълнителен метод може да бъде описан в отделно приложение към стандарта, тъй като за него няма разработен стандарт
  • да се определи нормата на степента на зрялост на кашкавала.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 26.06.2017 г. на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

 

За повече информация тук

26 May 2017