Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППроведе се семинар на тема: "Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита"

Проведе се семинар на тема: "Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита"

 

Проведе се семинар на тема: „Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита”

 

На 19.05.2017 г. в Центъра за срещи, семинари и обучения на БИС при много голям интерес премина семинарът на тема: „Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита”.

 

Актуалността на темата събра представители на различни фирми и организации.

 

Лектори на семинара бяха г-жа Татяна Червенкова, държавен експерт в отдел „Строителни продукти” на дирекция „Технически правила и норми” при МРРБ, г-жа Дора Каравелова, главен експерт в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба”, дирекция „Технически правила и норми” на МРРБ, г-н Георги Грънчаров, Институт по отбраната – МО, представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи”, г-жа Марияна Господинова –  Сдружение „Български врати, прозорци и фасади” (БВПФ), представител на БИС/ТК 7 „Стъкло и керамика” и г-н Бакой Бакоев – експерт, водещ оценител в Орган за сертификация на продукти към фирма „Технотест” АД, представител на БИС/ТК 53 „Алармени системи”.

 

Лекторите запознаха участниците с изискванията на новата наредба за организациите, извършващи и възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана на строежите. Подробно бяха представени всички аспекти на изисквания на новата наредба. Всеки лектор даде и практически указания за конкретните области на осигуряване на защита на строежите.

 

Много въпроси предизвика представянето от арх. Дора Каравелова и инж. Татяна Червенкова на наредбата и конкретната информация за звеното за контакт относно продуктите за строителството в България. Получи се своеобразна „кръгла маса”.

 

Изискванията за стъкла и прозорци представи г-жа Марияна Господинова. Тя акцентира на противокуршумните изисквания за стъкла, изисквани за специализирани обекти.

 

Г-н Георги Грънчаров, представител на МО, представи подробно изискванията в позованите стандарти за алармени системи и контрол на достъпа със съответните изпитвания.

 

Презентацията на г-н Бакой Бакоев запозна участниците с всички технически изисквания в Наредбата, свързани с устойчивост на взлом, врати, прозорци, капаци и решетки, заключващи устройства, брави, каси и сейфове и др. Участниците получиха подробни разяснения за съответните изисквания в стандартите и изпитванията за тях, както и практически указания.

 

В попълнените анкетни карти участниците в семинара изразиха своята удовлетвореност от компетентните и висококвалифицирани лектори, както и от информацията, предоставена от тях.

 

23 May 2017