Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 455 "Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми"

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 455 "Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми"

 

Нов технически комитет на CEN: CEN/TC 455 „Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми”

 

Националните членове на CEN одобриха предложението на Франция (AFNOR) за създаване на нов технически комитет на CEN: CEN/TC 455 Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми [Plant Biostimulants and Agricultural Micro-organisms].

 

Обхватът на новия комитет ще бъде стандартизация в областта на растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми: технически изисквания, изисквания за безопасност, маркировка и методи за изпитване, позволяващи верификация на продукти, пускани на пазара като растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми.

 

Създаването на технически комитет в областта на растителните биостимуланти и селскостопански микроорганизми идва в подкрепа на предложението на Европейската комисия за създаването на регламент относно определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване [2016/0084(COD)]. Новият регламент ще разшири обхвата на съществуващия регламент за торове, включвайки няколко нови групи продукти, включително и биостимуланти, които до този момент не са били предмет на разглеждане и регламентиране в европейски нормативни документи. В проекторегламента се прави ясно разграничение между растителни биостимуланти и минерални торове, материали за варуване, подобрители на почвата и растежна среда. Проекторегламентът попада в законодателната рамка от „Нов подход”, което предполага разработване на хармонизирани стандарти за доказване на съответствие на продуктите със съществените изисквания на регламента по отношение на безопасност и качество. Така новият технически комитет ще бъде основен участник в разработването на необходимите европейски стандарти за растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми, които ще бъдат в подкрепа на новия регламент на Европейската комисия.

 

Предварителната работната програма на новия технически комитет предвижда разработване на европейски стандарти в следните сектори:

  • взимане на проби от растителни биостимуланти;
  • характеристики, измерване и верификация на ефекта от растителни биостимуланти;
  • параметри за безопасност: установяване и количествено определяне.

 

За повече информация: експерт Диана Иванова, имейл: diana.ivanova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 577.

22 May 2017