Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПредложения на AFNOR и NEN за създаване на нов технически комитет: "Дистанционни/онлайн хазартни услуги"

Предложения на AFNOR и NEN за създаване на нов технически комитет: "Дистанционни/онлайн хазартни услуги"

 

Предложения на AFNOR и NEN за създаване на нов технически комитет: „Дистанционни/онлайн хазартни услуги”

 

Темата за хазартния онлайн бизнес e включена в европейската програма по стандартизация още през 2011 г., когато по предложение на „Европейската асоциация за хазартни игри и залагания” (EGBA) e създаден работен форум на CEN „Отговорен хазартен бизнес”. В резултат от работата на този форум е публикувано споразумението: CWA 1652:2011 Responsible Remote Gambling Measures (Мерки за отговорна дистанционна/онлайн хазартна дейност).

 

През 2012 г. Европейската Комисия обяви своето намерение за възлагане на мандат за започване на стандартизационна дейност в подкрепа на отчитането на данни за онлайн хазартни игри и залагания пред регулаторните органи на страните-членки на ЕС. В тази връзка в CEN постъпиха две предложения за създаване на нов технически комитет на CEN за дистационни/онлайн хазартни услуги: едното предложение е на националния орган за стандартизация на Франция (AFNOR), а другото е на националния орган за стандартизация на Нидерландия (NEN). Националните членове на CEN следва да гласуват в подкрепа на едно от представените предложения.

 

Предложението на AFNOR е с наименование: Reporting in support of online gambling supervision (Отчитане в подкрепа на надзора на дистанционни/онлайн хазартни игри и залагания)

Обхват: Разработване на стандарти и други стандартизационни документи за осигуряване на надеждно отчитане на данните от операторите на дистанционни/онлайн хазартни игри и доставчиците на онлайн хазартни услуги. Основният акцент ще бъде предоставянето на възможности за отчитане на данни за целите на надзора на дистанционни/онлайн хазартни игри.

 

Предложението на NEN е с наименование: Online gambling services (Дистанционни/онлайн хазартни услуги)

Обхват: Това предложение е с по-широк обхват, а именно стандартизация в областта на предоставянето на дистанционни/онлайн хазартни услуги - изисквания за предлагане, надзор и оценяване на дистанционни/онлайн хазартни услуги, защита на клиента, предпазване от измами, прозрачност и ясни правила.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 20.06.2017 г. на електронната поща на експерт Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

 

Повече информация тук.

16 May 2017