Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбществено допитване по предложение за друга нова работна тема, свързана с Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"

Обществено допитване по предложение за друга нова работна тема, свързана с Изменение на БДС 12:2010 "Българско кисело мляко"

 

Обществено допитване по предложение за друга нова работна тема, свързана с Изменение на БДС 12:2010 „Българско кисело мляко”

 

Министерство на земеделието и храните прави предложение за изменение на стандарта с цел внасяне на яснота по отношение на заложените показатели в т. 4.2 „Изисквания към готовия продукт”, таблица 2 „Микробиологични показатели”, а именно:

  • съдържание на Lactobacillus delbruecki ssp. bulgaricus, Cfu/g и
  • съдържание на Streptococcus thermophilus, Cfu/g.

 

В БДС 12:2010 в таблица 2 микробиологичните показатели при Streptococcus thermophilus, Cfu/g за М-допустимо отклонение от нормата са дадени ниските минимални стойности (1,0.107), при което стандартът показва, че при задоволителен резултат две от пробите следва да имат стойности между минималния брой М и m при n =5 c =2, тоест, между 1,0.107 и 1,0.108.

 

В Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните за задоволителни се считат резултатите, показващи ниските стойности - m. За приемливи се считат резултатите, ако две проби са със стойности между М и m, а всички останали стойности са по-малки от m. Незадоволителни са резултатите, ако една или повече от наблюдаваните стойности показват повече от М или повечето от стойностите са между m и M.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 11.06.2017 г. на Мария Христова, секретар на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”, на имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

 

За повече информация тук.

11 May 2017