Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”



Семинар във връзка с Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Семинар във връзка с Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

 

Семинар във връзка с Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

 

 

Всичко за новата Наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, националните стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита ще научите на съвместния семинар на БИС и МРРБ, който ще се проведе на 19.05.2017 г. в зала 1 в Центъра за срещи, конференции и обучения в БИС.

 

Новата Наредба (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 1 от 3.01.2017 г., в сила от 4.04.2017 г.) определя изискванията и дава насоки за организациите, извършващи и възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана.

 

Наредбата осигурява рамка за:

 1. минималните изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
 2. класификатора на строежите по клас на физическа сигурност (КФС);
 3. техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.

 

Наредбата се прилага за проектиране и изграждане на нови строежи, както и при реконструкции, основни ремонти, преустройства и/или промяна на предназначението на съществуващи строежи. Техническите изисквания на наредбата може да се прилагат и за строежи, за които изискванията за физическата им защита са регламентирани със съответни нормативни актове.

 

Основни елементи за физическа защита на строежите са:

 1. физически бариери;
 2. охранително осветление;
 3. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
 4. алармени системи за сигурност;
 5. служебни помещения и оборудване.

 

На семинара ще бъдат представени стандарти в следните области:

 • Стандарти за алармени системи (контрол на достъпа, видеонаблюдение и алармени системи срещу проникване на нападение);
 • Стандарти за защитно остъкляване;
 • Стандарти за врати, прозорци, капаци, хранилища за ценности, заключващи устройства и център за приемане на алармени сигнали.

 

Участниците в семинара ще получат практически указания как да използват стандартите в своята практика, така че да отговарят на изискванията на тази наредба.

 

Всички участници в семинара ще получат диск с презентациите на лекторите.

 

БИС ще изготви списък със стандарти в съответните области, които участниците в семинара ще могат да закупят с отстъпка от цената на стандарта.

 

Такса за участие в семинара:

120 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

  96 лв. с ДДС

За членове на БИС:

  96 лв. с ДДС

 

Всички присъствали на семинара ще получат сертификат за участие.

 

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 18.05.2017 г.

 

Покана

 

Програма на семинара

 

Регистрационна карта

10 May 2017