Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоМеждународните стандарти в битка със силния шум от трафика

Международните стандарти в битка със силния шум от трафика

 

Международните стандарти в битка със силния шум от трафика

 

Всеки, който живее близо до оживен път, ще се съгласи, че шумът от движението е сериозно неудобство. Според Световната здравна организация (СЗО) той може да засегне здравето ни и да доведе до преждевременна смърт.

 

Според доклад на СЗО, емисиите от шума, свързани с пътното движение, са причина за загубата на над един милион живота ежегодно поради влошено здравословно състояние, инвалидност и преждевременна смърт в западните страни на Европейския регион. Този проблем обаче не се ограничава до границите на Европа. Той засяга всички държави, в които има засилено пътно движение.

 

Един от най-големите източници е звукът, създаден при допира на автомобилните гуми с паваж. Най-неблагоприятното взаимодействие гума/път възниква при скорост над 50 км/ч. За леките автомобили започва още при скорост от 30 км/ч, докато за иначе тихите електромобили това се случва във всеки диапазон на скоростта.

 

Икономическата комисия на ООН за Европа е издала законови ограничения за контрол на шума от гуми и те са налице в повечето индустриализирани държави. Пътните повърхности обаче също са важна променлива, която влияе както върху шума от пътното движение, така и върху гумите и превозните средства.

 

Няколко държави започнаха да променят пътните настилки в райони, подложени на висок шум, но все още има много дълъг път да се извърви. Понастоящем се водят преговори за законово ограничаване на количеството шум, което пътната повърхност следва да генерира. Това предложение се подкрепя както от производителите на автомобили, така и от производителите на автомобилни гуми.

 

Но за да се приложат на практика тези изисквания, е необходимо международните стандарти да измерват и наблюдават по един и същи начин влиянието на пътната повърхност върху шума от движението. През 1997 г. ISO публикува първия стандарт, но напредъкът в технологиите и променящите се потребности доведоха до разработването на нова методология в ISO 11819-2 Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от движението. Част 2: Метод за изпитване при непосредствена близост.

 

Улф Сандберг, ръководител на проекта за новия стандарт, казва: "новата методология е много по-практична и по-лесна за използване, особено за дълги участъци от пътя".

 

Този нов метод доведе до разработването на техническа спецификация ISO/TS 11819-3 за еталонни гуми. Сандберг обяснява: "Разработихме новия стандарт ISO 11819-2, когато осъзнахме, че е необходимо да класифицираме гумите правилно, за да предоставим надеждни и възпроизводими данни, затова създадохме техническата спецификация ISO/TS 11819-3."

 

Комитетът на ISO, разработил тези стандарти, стигна още по-напред. Последните проучвания показват, че температурата също оказва влияние върху шумовите емисии, както и върху гумите, и пътната повърхност. Създаден е нов документ, ISO/TS 13471-1, който отчита въздействието на температурата при измерване на шума от гумите на пътя.

 

"Все повече внимание се обръща на необходимостта от контрол на шума по пътищата. Европейската комисия например настоява държавите-членки редовно да отчитат емисиите от шум по основните пътища и да разработят програми за намаляване на емисиите, ако те се окажат прекомерно високи", казва Сандберг. "Трите нови документа предлагат солиден инструментариум за определяне приноса на пътните повърхности към замърсяването от шум."

 

Документите са разработени от ISO/TC 43 Акустика, чийто секретариат се ръководи от DIN, член на ISO за Германия.

 

Стандартът ISO 11819-2 и техническите спецификации ISO/TS 11819-3 и ISO/TS 13471-1 могат да бъдат поръчани от БИС.

 

Източник: ISO

09 May 2017