Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоПроведе се редовното Общо събрание на БИС

 

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

 

На 21.04.2017 г. в зала „Асен Златаров” на Националния дом на науката и техниката в София се проведе редовното Общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС). Председателят на УС на БИС, г-н Ивелин Буров, запозна присъстващите с промените във вътрешните правила за стандартизация на СЕN/IENELEC. Представители на БЮРО „ВЕРИТАС” тържествено връчиха сертификат от ресертификационния одит на БИС, като подчертаха доброто сътрудничество между двете организации. Събранието протече при предварително обявения дневен ред. Беше направен анализ на дейността на БИС за изминалата 2016 г., отчет на бюджета на БИС за 2016 г. и беше приет бюджетът за 2017 г.

 

 

25 Apr 2017