Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.



Вие сте това, което купувате – публикуван е първият международен стандарт за устойчиво закупуване

Вие сте това, което купувате – публикуван е първият международен стандарт за устойчиво закупуване

 

Вие сте това, което купувате – публикуван е първият международен стандарт за устойчиво закупуване

 

Устойчивото закупуване* може да подобри отношенията с доставчиците и Вашия бизнес. Току-що публикуваният ISO 20400 за устойчиво закупуване ще помага на организациите да направят устойчивите поръчки обичайна практика. Поръчките играят значителна роля във всяка, голяма или малка организация; от кого се купува има същото влияние върху работата, както това, което се купува. Сигурността, че доставчиците разполагат с надеждни и етични практики - от условията на труд и управлението на риска до въздействието им върху околната среда, има потенциала не само да подпомогне бизнеса да работи по-добре, но и да подобри живота на всички в общностите, където работят.

 

Устойчивите поръчки водят до вземане на решения за покупка, които отговарят на потребностите на организацията по начин, който е от полза за нея, обществото и околната среда. Това включва сигурност, че доставчиците на организацията работят етично, че закупените продукти и услуги са устойчиви и решенията за покупка подпомагат справянето със социални, икономически и екологични проблеми.

 

ISO 20400 Sustainable procurement – Guidance (Устойчиво закупуване. Ръководство) е първият в света международен стандарт за устойчиви поръчки и има за цел да подпомага организациите в разработването и прилагането на устойчиви практики и политики за поръчки.

 

Ползите от устойчивите поръчки могат да бъдат в много посоки. За бизнеса вече не е достатъчно да разчита на доставчици, които сами да решават какво да доставят, без да им бъдат задавани въпроси. От голяма полза за организациите е да познават доставчиците си, да разбират техните изисквания, както и да са сигурни, че изискванията им не са нереалистични и че доставчиците, с които работят, прилагат добри, етични практики.

 

Рисковете от това да не бъдат разбрани и управлявани практиките по цялата верига за доставки са големи. Най-малко могат да доведат до продукти с лошо качество или щети на склад. В най-лошия случай може да се стигне до бедствия като срутването на сградата на Рана Плаза в Бангладеш през 2013 г., когато загинаха над 1100 работници (повечето жени), а други 2500 бяха тежко ранени. Те са работили при нечовешки условия и са получавали неморално ниски заплати, за да произвеждат дрехи за някои от най-известните модни марки в света. Устойчивото закупуване помага за минимизиране на подобни рискове чрез насърчаване на купувачите и доставчиците да работят в тясно сътрудничество за по-добър резултат за всички.

 

ISO 20400 дава насоки за интегриране на устойчивостта в стратегиите и политиките за поръчки на дадена организация, за определяне на принципите за устойчиви поръчки като отчетност, прозрачност, зачитане правата на човека и етично поведение.

 

ISO 20400 може да бъде закупен от БИС. Планира се стандартът да бъде въведен като български.

 

* Терминът „устойчиво закупуване” е работен и ще бъде прецизиран при въвеждането на стандарта като български.

25 Apr 2017