Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Нов стандарт на ISO за системи за управление на образователни организации

Нов стандарт на ISO за системи за управление на образователни организации

 

Нов стандарт на ISO за системи за управление на образователни организации

 

Образованието е не само основно право, но и част от устоите на обществото, така че всеки е заинтересован от качеството на предоставяните образователни услуги. Доколкото резултатите невинаги могат да се гарантират, образователните институции биха могли да помогнат много, за да стимулират ученето и да гарантират очакваното ниво на качество от обучаемите. В процес на разработване, на много важен етап, е нов стандарт, който би подпомогнал обучаемите точно в тази посока.

 

Доколкото една образователна организация никога не може да гарантира успеха на своите обучаеми, има редица начини тя да отговори по-ефикасно на техните потребности и да допринасе за по-добри резултати от обучението. ISO 21001 Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use (Образователни организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания с указания за прилагане) е стандарт за система за управление, който е приведен частично в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 за системи за управление на качеството. Стандартът предлага общ инструментариум за управление на образователни организации, целящи да подобрят своите процеси и да отговарят на потребностите и очакванията на тези, които използват техните услуги.

 

Разработваният стандарт ще помогне на образователните институции да съгласуват ефективно дейността си със своята мисия и визия и да предлагат по-персонализирано обучение. Ползите биха били не само за обучаемите, но и, благодарение на подобрените процеси и въведената система за тяхното усъвършенстване с времето, за обучители, родители и други заинтересовани страни, които също ще се възползват от последователните резултати.

 

Стандартът е на етап проект на международен стандарт (DIS), което означава, че заинтересованите страни могат да подават обратна информация относно проекта, която ще бъде разгледана, преди да бъде публикуван като окончателен документ в началото на следващата година. ISO 21001 ще бъде полезен за различни образователни институции, от детска градина до висше учебно заведение, центрове за професионално обучение и услуги в областта на електронното обучение.

 

Заинтересованите страни могат да подават коментари по проекта, като се свържат с БИС - национален член на ISO за България.

 

За контакти: Петър Лозев, секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието”, тел.: 02 8174 529.

 

Проектът на стандарта ISO/DIS 21001:2017 може да бъде закупен от БИС.

10 Apr 2017