Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБИС проведе семинар по ISO 1101:2017

 

БИС проведе семинар по ISO 1101:2017

 

На 3 и 4 април 2017 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на Българския институт за стандартизация се проведе семинар на тема: ISO 1101:2017 „Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Допустими отклонения от геометрията. Допустими отклонения от форма, ориентация, разположение и радиално биене” и свързаните с него стандарти за геометрични отклонения“.

 

Лектор на семинара беше доц. д-р инж. Павлина Тотева, представител на Техническия университет – Варна в БИС/ТК 28 „Метрология”.

 

Участниците бяха запознати с фундаменталните принципи, понятия и правила при нормиране на точността на геометричните отклонения. Разгледаните стандарти по време на семинара се отнасят за разработване на всички видове чертежи. В тази група стандарти се прави прецизиране на изискванията за точност на геометричните отклонения от размери, форма, разположение и грапавост на геометричните елементи и се дава възможност на проектанта да направи технически чертежи с нови символи, отразяващи функционалните изисквания и спецификации на детайлите, както и възможностите за измерване и изпитване. Съвременните достижения на науката и техниката и разработването на 3D CAD програмно осигуряване налага своевременното въвеждане на тези нови стандарти.

 

Темата предизвика много въпроси и активното участие на присъстващите.

 

Семинарът се проведе по заявен интерес от фирма, работеща в областта на машиностроенето.

07 Apr 2017