Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Киберсигурност и защита на данни"

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Киберсигурност и защита на данни"

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Киберсигурност и защита на данни”

 

Националният орган за стандартизация на Германия (DIN) прави предложение за създаване на нов съвместен технически комитет на CEN и CENELEC с наименование: Cybersecurity and data protection [Киберсигурност и защита на данни].

 

Обхват на дейност: Комитетът ще разработва стандарти и други стандартизационни документи за защита на данни, защита на информация и методи за осигуряване на сигурността, като основният фокус на дейността ще бъде киберсигурността във всички аспекти, породени от развитието на информационното общество и по-конкретно:

  • Организационни рамки и методологии, включително системи за управление в областта на информационните технологии
  • Защита на данните и насоки за защита на личните данни
  • Схеми за оценяване на процеси и продукти
  • Сигурност на информационните и комуникационните технологии и технически указания за сигурност
  • „Смарт” технологии и др.

 

Основен акцент в работата на комитета ще бъде създаването на стандарти в подкрепа на изпълнението на изискванията на европейски регламенти и директиви в областта:

  • Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
  • Директива (ЕС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи.

 

Част от работата на новия технически комитет ще бъде да се идентифицират онези международни стандарти (стандарти на ISO/IEC), които биха могли да подпомогнат цифровия единен пазар на Европейската общност, и са подходящи за въвеждане като европейски стандарти на база на споразуменията за техническо сътрудничество между ISO и CEN и IEC и CENELEC.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 31.05.2017 г. на експерт Сийка Златанова, имейл: siika.zlatanova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 559.

 

Повече информация тук

06 Apr 2017