Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 "Нефтопродукти и смазочни материали"

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 "Нефтопродукти и смазочни материали"

 

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

 

Във връзка с предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изменение и допълване на БДС EN 15322:2013/NA:2015 и БДС EN 13808:2013/NA:2016 и за разработване на ново национално приложение към БДС EN 12591:2009, на основание точка 6.2.1 от Правилата за работа по национална стандартизация, част 2 Организация на дейността по стандартизация и в изпълнение на работната програма на техническия комитет за 2017 г. БИС обявява за обществено допитване следните проекти на национални приложения:

 

prБДС EN 15322:2013/NA:2017 “Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага само за разредени битуми от чист битум и окислен битум, разредени с минерални масла, които отговарят на изискванията на БДС EN 15322:2013. Текст на проекта: тук

 

prБДС EN 13808:2013/NA:2017 “Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага само за емулсии от чист битум, окислен битум, разреден битум и за емулсии от полимерно модифициран битум, разреден полимерно модифициран битум, полимерно модифициран разреден битум и модифицирани с латекс битумни емулсии, които отговарят на изискванията на БДС EN 13808:2013. Текст на проекта: тук

 

prБДС EN 12591:2009/NA:2017 “Битуми и битумни свързващи материали. Технически изисквания за категория пътни битуми. Национално приложение (NA)”

Това национално приложение се прилага само за пътни битуми, които отговарят на изискванията на БДС EN 12591:2009. Текст на проекта: тук

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 08.05.2017 г. на Лилия Костова, секретар на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”, на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

 

Всички коментари по документа ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на националните приложения.

04 Apr 2017