Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПСистеми за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес – нов стандарт на ISO

Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес – нов стандарт на ISO

 

Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес – нов стандарт на ISO

 

Заедно можем да направим повече, както се казва. Сътрудничеството с други организации или хора може да бъде мощен инструмент за постигане на големи цели в бизнеса. Новият, току-що публикуван стандарт, помага на бизнеса да прави точно това.

 

Ползите от сътрудничеството в бизнеса са добре известни, в резултат на което възникват по-иновативни идеи, намаляват се разходите чрез повишаване на ефективността и споделянето на ресурси и достъпа до нови услуги. Това се постига чрез добре свършена работа. Партньорствата и съвместните проекти са ефективни само ако тази връзка дава резултати.

 

Международният стандарт ISO 44001 Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework (Системи за управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес. Изисквания и рамка), има за цел да подпомага организациите при създаване и подобряване на отношенията на сътрудничество както в вътре в организацията, така и между организациите. Новият стандарт предоставя общите елементи на системата за управление на бизнес отношенията, както и изискванията за оперативен процес. Той следва същата обща структура като останалите стандарти на ISO за системи за управление (известна като структура от високо ниво), което го прави по-лесен за всеки, който използва няколко системи за управление, и включва жизнен цикъл от осем етапа, за да гарантира устойчиви взаимоотношения - оперативна информираност, създаване на стойност, познания, вътрешна оценка, подбор на партньори, съвместна работа, запазване на отношенията.

 

Стандартът е разработен от проектен комитет на ISO (ISO/PC 286) Управление на взаимоотношенията при съвместен бизнес. Рамка, чийто секретариат се ръководи от BSI - органа за стандартизация на Великобритания.

 

Секретарят на ISO/PC 286 Мик Магар казва, че стандартът е приложим както за частните, така и за публичните организации независимо от тяхната големина.

 

ISO 44001 може да бъде закупен от БИС.

 

Източник: ISO

29 Mar 2017