Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение на ISO/COPOLCO за разработване на стандарт "Указания за услуга за подпомагане на клиенти: идентифициране и предоставяне на услуги на потребители в уязвимо положение"

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на стандарт "Указания за услуга за подпомагане на клиенти: идентифициране и предоставяне на услуги на потребители в уязвимо положение"

 

Предложение на ISO/COPOLCO за разработване на стандарт „Указания за услуга за подпомагане на клиенти: идентифициране и предоставяне на услуги на потребители в уязвимо положение”

 

Международната организация за стандартизация (ISO) представя предложението на Комитета за развитие на политиката на ISO, насочена към потребителите (COPOLCO), за разработване на стандарт „Указания за услуга за подпомагане на клиенти: идентифициране и предоставяне на услуги на потребители в уязвимо положение”. Предложението е за разработване на стандарт, предоставящ конкретни указания за идентифициране на потребители в уязвимо положение, както и за разработване, въвеждане и поддържане на политика, процеси и процедури за справяне с този проблем, взимайки под внимание различните потребности на потребителите и възможностите и обстоятелствата, при които е възможно да възникне ситуация на уязвимост от страна на потребителя.

 

В рамките на общата концепция за „потребителите” съществува специфична категория, тази на „уязвими потребители” или на „потребители в уязвимо положение”. Уязвимостта на потребителя е всяко обстоятелство, което излага потребителя на риск от увреждане/вреда/щета при избор или ползване на продукти или услуги. Всички потребители в даден момент от живота си могат да станат „уязвими” поради различни фактори като болест, физическо или психическо увреждане, възраст, доверчивост, образование, пол и други. Уязвимостта сама по себе си невинаги води до увреждане/вреда/щета, но ако възможността за уязвимостта на потребителя не се вземе под внимание от организациите, може да доведе до ситуации, при които на потребителите се отказва достъп до услуга, отношението към тях е некоректно, губят пари или им се причинява психическа или емоционална вреда.

 

Разработването на международен стандарт ще е от полза за организациите да сведат до минимум възможностите от причиняване на вреда за потребителя чрез:

  • повишаване на информираността и разбирането относно уязвимостта на потребителя;
  • предоставяне на указания за идентифициране на потребители, попаднали в ситуации на уязвимост;
  • установяване на процеси и процедури за справяне със ситуации на уязвими потребители чрез прилагане на гъвкав и прозрачен подход.

 

В стандарта ще бъдат описани факторите, които биха могли да допринесат за уязвимостта на потребителя, и които следва да се вземат предвид на всички етапи от предоставянето на дадена услуга.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на проектен комитет на ISO „Указания за услуга за подпомагане на клиенти: идентифициране и предоставяне на услуги на потребители в уязвимо положение”. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като „активен член” или като „наблюдател”.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 26.04.2017 г. на експерт Десислава Гуленова, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел.: 02/81 74 581.

 

Оригиналът на предложението можете да намерите тук

24 Mar 2017