Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСеминар, посветен на новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Семинар, посветен на новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

 

Семинар, посветен на новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

 

 

Всичко, свързано с новата Наредба на МРРБ, ще научите на съвместния семинар на БИС и МРРБ на тема „Новата наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Национални стандарти за технически изисквания за проектиране и влагане на продукти за физическа защита”, който ще се проведе на 07.04.2017 г. в Информационния център за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Новата наредба определя изискванията и дава насоки за организациите, извършващи и възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана. Тя осигурява рамка за:

 • минималните изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
 • класификатора на строежите по клас на физическа сигурност (КФС);
 • техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.

 

Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови строежи, както и при реконструкции, основни ремонти, преустройства и/или промяна на предназначението на съществуващи строежи. Техническите изисквания на наредбата може да се прилагат и за строежи, за които изискванията за физическата им защита са регламентирани със съответни нормативни актове. Осъществяването на ФСС или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения), както и прилежащата им територия, се извършва с обособяване на зони за сигурност чрез изграждане на елементи за физическа защита.

 

Основни елементи за физическа защита на строежите са:

 • физически бариери;
 • охранително осветление;
 • компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
 • алармени системи за сигурност;
 • служебни помещения и оборудване.

 

На семинара ще бъдат представени и позованите стандарти в следните области:

 • Стандарти за алармени системи (контрол на достъпа, видеонаблюдение и алармени системи срещу проникване на нападение)
 • Стандарти за защитно остъкляване
 • Стандарти за врати, прозорци, капаци, хранилища за ценности, заключващи устройства и център за приемане на алармени сигнали.

 

Участниците в семинара ще получат практически указания как да използват стандартите в своята практика, така че да отговарят на изискванията на тази наредба.

 

Всички участници в семинара ще получат диск с презентациите на лекторите.

 

БИС ще изготви списък със стандарти в съответните области, които участниците в семинара ще могат да закупят с отстъпка от цената на стандарта.

 

Такса за участие в семинара:

120 лв. с ДДС

За всеки следващ участник от една организация:

  96 лв. с ДДС

За членове на БИС:

  96 лв. с ДДС

 

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

 

Желаещите да участват в семинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 06.04.2017 г.

 

Покана

Програма на семинара

Регистрационна карта

21 Mar 2017