Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиМеждународните стандарти за величини и единици са в процес на преразглеждане

Международните стандарти за величини и единици са в процес на преразглеждане

 

Международните стандарти за величини и единици са в процес на преразглеждане

 

Кои са правилните озанчения за бит и байт? Как измервате прецизно спектъра на светлината? Как определяте силата на звука във въздуха? Последователността на величините и единиците е от съществено значение за точното измерване и може да бъде постигната, ако всички използват един и същ „език”. Серията стандарти на ISO/IEC 80000, които дават насоки за това, в момента са в процес на преразглеждане.

 

Серията стандарти ISO/IEC 80000 за величини и единици е позована в Ръководство на Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM) на Международната система за измервания (SI), позната като система SI, и това оказва съществено значение за определяне на величините и единиците. Серията се състои от 13 различни части, две от които са от IEC (Международната електротехническа комисия) и 11 от ISO (Международната организация за стандартизация), като някои от тези части са достигнали финалния етап на преразглеждане.

 

Тази серия стандарти е в основата на международното хармонизиране на термини, определения и означения, използвани в областта на науката и техниката, като по този начин се гарантира единен език при писане на формули. Това намалява риска от грешки, улеснява и насърчава общуването между учени и инженери от много и различни дисциплини.

 

Dr. Michael Krystek, председател на IEC/TC 25, казва: „Унифицирането на измерванията в световен мащаб за всички сфери на дейност е от изключителна важност за индустрията и световната търговия. Това хармонизиране ще улесни разработването на иновативни продукти и услуги. Стандартите от серията ISO/IEC 80000 се преразглеждат периодично, за да са адекватни на настоящите изисквания на пазара.”

 

Серията стандарти дава информация относно термини, определения, препоръчителни символи, единици и всяка друга необходима информация, свързана с величини, използвани в сферата на науката, инженерството, метрологията и индустрията. Това е отправна точка за разработващите научна или техническа документация, учебници, стандарти и ръководства.

 

Частите от серията, които в момента са на етап обществено допитване за проект на международен стандарт (DIS) и предстоящо публикуване, са:

 

Две от частите наскоро достигнаха етап обществено допитване за проект на международен стандарт, което означава, че заинтересованите страни още веднъж имат възможност да подадат обратна информация по проекта преди окончателното му публикуване. Това са:

  • ISO 80000-9: Физико-химия и молекулна физика
  • ISO 80000-11: Характеристични числа

 

Другите части от серията за величини и единици са:

 

Предвижда се стандартите да бъдат използвани от метрологични и технически институти, научни среди, автори на техническа литература и преводачи, разработващите стандарти, както и в много области на индустрията.

 

Източник: IEC

28 Feb 2017