Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПредложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление"

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет "Интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление"

 

Предложение на ISO за създаване на нов проектен комитет „Интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление”

 

Националният орган за стандартизация на Канада (SCC) прави предложение до ISO за създаване на нов проектен комитет, който да разработи документ „Указания за интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление” (Guidelines on Integrating a Business Excellence Framework with ISO management systems standards).

 

Обхват: Разработване на указания за интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление. Много организации, които въвеждат една или няколко системи за управление и едновременно с това разработват модели за бизнес съвършенство, са изправени пред голямо предизвикателство, свързано с липсата на единен подход при тяхното внедряване. Разработването на подобни указания ще предостави план на последователността на процесите, необходими за интегрирането на национални и/или международни модели за бизнес съвършенство, със стандартите за системи за управление с цел подобряване на ефикасността на организацията, улесняване взимането на ефективни решения и насърчаване на прозрачността, иновацията и непрекъснатото подобряване.

 

От обхвата се изключва разработването на стандарт за модели за бизнес съвършенство или стандарт за системи за управление. Вместо това, работата на комитета ще се фокусира изцяло върху възможните аспекти на интегриране, налични добри практики и полезни практически съвети за по-добро управление на организацията. В допълнение разработването на „Указания за интегриране на модели за бизнес съвършенство със стандартите на ISO за системи за управление” ще допълни и обогати настоящата работа на ISO, свързана с Ръководството на ISO „Интегрирано прилагане на стандарти за системи за управление”.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на проектния комитет. При одобряване на предложението от националните органи по стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи мнение относно предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 30.03.2017 г. на електронната поща на Петър Лозев: petar.lozev@bds-bg.org, тел: 02/81 74 529.

 

Повече информация  тук.

20 Feb 2017