Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиОбществено допитване за проект на националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 16

 

Обществено допитване за проект на националeн стандарт от обхвата на БИС/ТК 16

 

Във връзка с проведен периодичен преглед на разработени на национално ниво стандарти от областта на дейност на БИС/ТК 16 „Aрхивна, библиотечна и информационна дейност”, на основание точка 6.2.1 от Правилата за работа по национална стандартизация, част 2: Организация на дейността по стандартизация и в изпълнение на работната програма на техническия комитет за 2017 г. БИС обявява за обществено допитване проекта на прБДС 2497 Библиографски данни в книгите.

 

Проектът е предложен от експерти на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и представлява преработено издание на стандарта от 1987 г.

 

В него се определят библиографските данни, необходими при издаването на книги, тяхното място и последователността на разполагането им в книгата. Стандартът се отнася за издателства, ведомства и организации с издателска дейност. При разработването му са взети предвид съвременното състояние на националната и международна издателска практика, както и необходимостта от унифициране на необходимите данни за качествена библиографска информация.

 

С текста на проекта може да се запознаете тук.

 

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 13.04.2017 на секретаря на БИС/ТК 16 Десислава Гуленова по електронната поща desislava.gulenova@bds-bg.org.

 

Всички коментари по документа ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването му като национален стандарт.

13 Feb 2017