Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Ново равнище на одитите на системи за управление със следващо издание на ISO 19011:2018

Ново равнище на одитите на системи за управление със следващо издание на ISO 19011:2018

 

Ново равнище на одитите на системи за управление със следващо издание на ISO 19011:2018

 

Популярният стандарт ISO 19011 „Указания за извършване на одит на системи за управление” е в процес на преразглеждане и вече е достигнал първия етап на гласуване, решаваща стъпка от разработването му.

 

Организациите все повече се насочват към системи за управление в стремежа си да бъдат по-ефективни и да пестят време и пари. Много организации имат няколко различни системи за управление, фокусирани върху различни области, например информационни технологии, сигурност на информацията, качество и управление по отношение на околната среда.

 

ISO 19011 ще помогне за ефективното одитиране на тези системи за управление, за да осигури постоянно подобряване, позволяващо хармонизиране на системите и единен подход в процеса на одит, когато се използват множество системи едновременно.

 

Стандартът е в процес на преразглеждане, за да отрази нарастващия брой на стандартите за системи за управление и последните издания на някои от най-широко използваните, например ISO 9001 за качеството и ISO 14001 за околната среда. Проектът е достигнал етап проект на комитет (Committee Draft), което означава, че страните, участващи в проектен комитет ISO/PC 302, имат възможност да направят коментари и предложения по неговата редакция.

 

Членовете на БИС/ТК 34 ще имат възможност да се запознаят със съдържанието на проекта и да гласуват по него по електронен път на интернет страницата на БИС.

 

Новото издание на ISO 19011 се очаква да бъде публикувано в средата на 2018 г.

03 Feb 2017