Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНова колекция стандарти на CD "Сигурност на обществото и гражданите"

Нова колекция стандарти на CD "Сигурност на обществото и гражданите"

 

Нова колекция стандарти на CD „Сигурност на обществото и гражданите”

 

Българският институт за стандартизация предлага на своите клиенти нова колекция на диск със стандарти, озаглавена „Сигурност на обществото и гражданите”.

 

През последните години се случиха много бедствия, терористични атаки и други големи инциденти, които показаха колко важно е да се реагира своевременно и ефикасно, за да се спаси човешки живот, да се смекчат вредите и щетите и да се осигури основно ниво на непрекъснатост на критични обществени функции. Затова прилагането на стандарти в тази област придоби изключителна важност и излезе на дневен ред в обществото ни.

 

Колекцията включва официалните издания на български език на следните стандарти:

 

1.

БДС EN ISO 22300:2015

Сигурност на обществото. Терминология (ISO 22300:2012)

2.

БДС EN ISO 22301:2015

Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2012)

3.

БДС EN ISO 22313:2015

Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Указания (ISO 22313:2012)

4.

БДС ISO 22320:2013

Сигурност на обществото. Управление на действия при извънредни ситуации. Изисквания за реакция при инциденти

 

Предлаганите европейски и международни стандарти съдържат терминология, изисквания и указания за управление на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.

 

Колекцията е предназначена за всякакви организации с различен предмет на дейност и големина, които се стремят към подобряване на своите функции за непрекъснатост на дейността си в условия на кризи и извънредни ситуации. Може да бъде полезна също за държавни организации, за големи и малки общини и общински ръководства и за частни фирми за търговска сигурност и охрана и други.

 

Дискът се предлага на цена 96 лв. с ДДС, което представлява 65 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите отделно.

 

Повече информация

 

Купи

10 Jan 2017