Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение на CEN за нов технически комитет: "Хранителни добавки, съответстващи на превенцията на употребата на допинг"

Предложение на CEN за нов технически комитет: "Хранителни добавки, съответстващи на превенцията на употребата на допинг"

 

Предложение на CEN за нов технически комитет: „Хранителни добавки, съответстващи на превенцията на употребата на допинг”

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: „Хранителни добавки, съответстващи на превенцията на употребата на допинг” (Nutritional Supplements compatible with doping prevention). Основната цел на комитета ще бъде разработване на европейски стандарти и други стандартизационни документи за добавки към храни, които отговарят на изискванията за превенция на употребата на допинг в спорта, и които се приемат от спортисти като част от тяхната добре балансирана и разнообразна диета. Изискванията за добавките към храни са регламентирани в Директива 2002/46/ЕО заедно с хранителните продукти, предназначени за спортисти и лица, практикуващи даден спорт.

 

Инициативата е в резултат от предприетите междуправителствени действия за превенция на употребата на допинг в световен мащаб, по-важни от които са въведени в следните документи:

  • Конвенцията на Съвета на Европа от 1989 г. срещу употребата на допинг, която предоставя възможност за приемане на административни мерки, които да ограничат наличието на допингови средства в спорта.
  • Международната конвенция на ЮНЕСКО за борба с употребата на допинг в спорта, която поставя следното изискване: „Държавите-членки следва да насърчават производителите и разпространителите на хранителни добавки да прилагат добросъвестна търговска практика при търговската реализация и дистрибуцията на тези добавки, включително предоставяне на информация за техния химически състав и гаранции за качество”.
  • Световния антидопингов кодекс, разработен от Световната антидопингова агенция (WADA), който има за цел да хармонизира антидопинговите политики за всички спортове и във всички страни, като публикува годишен списък на забранените субстанции и методи.

 

Различни проучвания сочат, че съществува голяма вероятност храните като цяло и особено добавките към храни да съдържат допингови вещества, което води да положителни резултати при антидопинговите тестове, извършвани от компетентните органи.

 

Във връзка с прилагането на тези документи и с оглед създаването на надеждни условия за производство и продажба на хранителни добавки, които са в съответствие с европейската и международна политика за борба с употребата на допинг в спорта, националният орган за стандартизация на Франция предлага работна програма по стандартизация в областта, която включва като начална тема създаването на европейски стандарт за добри практики при разработването и производството на хранителни добавки в спорта и хранителни продукти за спортисти.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 28.02.2017 г. на експерт Мария Христова, имейл: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

 

За повече информация тук

20 Dec 2016