Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоИзграждане на по-конкурентоспособна и устойчива строителната индустрия в Европа с използване на BIM стандарти

Изграждане на по-конкурентоспособна и устойчива строителната индустрия в Европа с използване на BIM стандарти

 

Изграждане на по-конкурентоспособна и устойчива строителната индустрия в Европа с използване на BIM стандарти

 

Първият етап в европейската стандартизация за модели за информация в строителството (BIM - Building information models) е преминат с одобряването на първите три европейски стандарта. На 26 октомври CEN/TC 442 проведе среща в Мадрид, на която се поставиха основите за по-нататъшна работа по стандартизация в тази област.

 

BIM е процес на структуриране на строителната информация. Той се отнася за използването на цялостно цифрово представяне на строителен обект, за да се улесни строителния процес на сгради, мостове, пътища, производствени инсталации. Моделите за строителна информация улесняват процесите на проектиране, изграждане и експлоатация и предлагат надеждна основа за решения.

 

Техническият комитет СEN/TC 422, чийто секретариат се поддържа от националния орган за стандартизация на Норвегия (SN), е с обхват на дейност разработване на методики за определяне, описание, обмен, мониторинг, документиране  и сигурно боравене с данни за физически активи, семантична информация и процеси.

 

Като първо действие CEN/TC 442 одобри три международни стандарта като европейски такива:

  • EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) за обмен на данни в строителството и управлението на сградния фонд (ISO 16739:2013)
  • EN ISO 12006-3:2016 Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 3: Рамка за предоставяне на обектно-ориентирана информация (ISO 12006-3:2007)
  • EN ISO 29481-2:2016 Модели за информация в строителството. Наръчник за предоставяне на информация. Част 2: Рамка за взаимодействие (ISO 29481-2:2012)

 

EN ISO 16739:2016 е от съществено значение за развитието на бъдещата стандартизационна работа, свързана с BIM, добавяйки Industry Foundation Classes (IFC) към каталога на CEN.

 

Тези европейски стандарти могат да бъдат въведени от 34-те национални органи по стандартизация (членове на CEN) в срок до 30 април 2017. БИС планира да въведе тези стандарти до месец февруари 2017.

 

Работните групи започват нова стандартизационна работа, за да допълнят гореспоменатите европейски стандарти. По този начин ще се обърне внимание на европейските специфики, свързани с Регламента за строителните продукти.

 

Строителната индустрия е един от най-големите европейски сектори (10% от БВП на ЕС и 20 милиона работни места). Европейската стандартизация чрез свързаната с BIM работа осигурява условия да не изостава от дигиталния свят.

15 Dec 2016