Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиСеминар на тема: "Сгради с близко до нулата потребление на енергия (СБНПЕ) – политики, перспективи, технологии"

Семинар на тема: "Сгради с близко до нулата потребление на енергия (СБНПЕ) – политики, перспективи, технологии"

 

Семинар на тема: „Сгради с близко до нулата потребление на енергия (СБНПЕ) – политики, перспективи, технологии”

 

Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Сгради с близко до нулата потребление на енергия (СБНПЕ) – политики, перспективи, технологии”, който ще се проведе на 16.12.2016 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

Семинарът има за цел да запознае икономическите оператори, органите за оценяване на съответствието и производителите с националните изисквания по отношение на предвидената употреба на строителните продукти. Ще бъдат разгледани техническите норми за минимални изисквания към енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти, концепцията за ефективност на разходите и понятието „енергийна ефективност“, предписването на мерки в резултат на енергийното обследване, както и оценката на икономически най-изгодният пакет, с който може да се постигне нормативното изискване за годишен разход на енергия. Участниците ще бъдат запознати с новите моменти в нормативната уредба, свързана с условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите, реда за оценяване и съставяне на декларация за характеристиките на строителните продукти, които не са в обхвата на съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки, както и за определяне на българските национални изисквания към строителните продукти по отношение на предвидената употреба. Подробно ще се разгледат декларациите за експлоатационните показатели и документите, изисквани за влагане на строителните продукти в строежите, както и изискванията към строителните продукти в документацията за обществени поръчки.

 

Лектори на семинара ще бъдат: проф. д-р инж. Никола Калоянов, председател на БИС/ТК 41 „Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника”, ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника” в Техническия университет, София; инж. Маргарита Томова, държавен експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); инж. Кристина Цалова, началник на отдел „Строителни продукти” в МРРБ и инж. Татяна Червенкова, председател на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и съоръжения”, държавен експерт в отдел „Строителни продукти” на дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ.

 

Участниците в семинара могат да се възползват от възможността да закупят с 20% отстъпка колекцията от стандарти „Енергийна ефективност - енергийни характеристики на сгради”.

 

Всички участници в семинара ще получат диск с презентациите на лекторите.

 

Такса за участие в семинара – 120.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация – 96.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС – 96.00 лв. с ДДС.

 

Всички присъствали на семинара ще получат удостоверения за участие.

 

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до обяд на 14.12.2016 г.

 

Покана

 

Програма на семинара

 

Регистрационна карта

05 Dec 2016