Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБИС проведе семинар на тема "Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди"

БИС проведе семинар на тема "Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди"

 

БИС проведе семинар на тема „Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди”

 

 

Изискванията за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди бяха във фокуса на провелия се на 25 ноември семинар в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

 

В програмата на семинара бяха включени теми, свързани с актуалното законодателство относно изискванията, методите за оценяване на съответствието за екодизайн и етикетирането за енергийна ефективност на битовите електрически уреди, както и новите аспекти във връзка с прилагане на директивите и свързаните с тях регламенти.

 

В семинара участваха представители на български производители, вносители на битови електрически уреди и представители от Главна дирекция „Надзор на пазара” към ДАМТН. Лектори на семинара бяха представители на СЕСЕД България (Асоциация на производителите на електродомакински уреди).

 

Специално внимание бе обърнато на регулирането на свободното движение на стоки и новата законодателна рамка, както и на ролята на националните органи за надзор на пазара, очертани в Регламент (ЕО) № 765/2008. По отношение екодизайна на домакинските електроуреди се отбеляза решаващата роля на производителите относно гарантирането на изискванията на Европейския съюз за безопасност и опазване на околната среда. Обсъдени бяха и действащите делегирани регламенти, допълващи рамковата директива, както и бъдещата рамка за енергийно етикетиране.

 

Презентациите на лекторите предизвикаха дискусия сред участниците, които споделиха своя опит с най-често срещаните проблеми в областта на производството на битови електрически уреди.

 

Семинарът беше посетен от специалисти в областта на енергийната ефективност на битови електрически уреди

 

Присъстващите на семинара се запознаха с актуалното законодателство относно изискванията за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битовите електрически уреди

 

30 Nov 2016