Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиУчредяване на нов технически комитет в областта на неформалното обучение

Учредяване на нов технически комитет в областта на неформалното обучение

 

Учредяване на нов технически комитет в областта на неформалното обучение

 

Българският институт за стандартизация (БИС) информира за предстоящо учредяване на нов технически комитет (БИС/ТК) в областта на неформално обучение, който ще покрива обхвата на международния технически комитет ISO/TC 232 Learning services outside formal education (Услуги за обучение извън формалното образование).

 

Неформалното образование е изключително важно, особено днес, когато се говори за обучение през целия живот на всеки един човек. Обхватът на дейност на комитета ще бъде стандартизиране на изисквания за услуги, предоставяни извън формалното образование (т. нар. „неформално обучение”). Стандартите, които ще бъдат разработвани, ще бъдат предназначени предимно за организациите, които предоставят такъв вид обучение. Няма да се разработват стандарти в областта на информационните технологии за обучение.

 

Основна задача на новосформирания БИС/ТК ще бъде участие в работата на международния технически комитет (ISO/TC 232) с експертни мнения и национални становища при разработване на международни стандарти, с гласуване при приемането им и с въвеждането им като национални стандарти (БДС). По този начин ще бъдат осигурени определени критерии за качество и ефективност при предоставянето на този вид услуги и на национално ниво.

 

Учредителното събрание ще се проведе на 12 декември 2016 г. от 15:00 ч. в зала 2 на Българския институт за стандартизация при следния дневен ред:

  1. Представяне на участниците.
  2. Запознаване с Правилата за работа по национална стандартизация.
  3. Избор на председател на ТК.
  4. Обсъждане на човешки ресурси, включително експерти в дадена област на дейност и преводачи, с които разполага комитета; избор на експерти и преводачи.
  5. Разглеждане и приемане на работна програма на техническия комитет за 2017 г.
  6. Определяне на целеви работни групи.
  7. Други организационни въпроси.

 

Заявления за членство в БИС и активно участие в БИС/ТК в областта на неформалното образование могат да бъдат подавани от всеки заинтересован в срок до 12.12.2016 г. Повече информация за членство можете да намерите тук.

 

Всички заинтересовани лица и организации, които желаят да се включат в дейността на този комитет, могат да получат допълнителна информация от Десислава Гуленова – ръководител-сектор „Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”, тел. 02/8174 581, e-mail: desislava.gulenova@bds-bg.org

 

25 Nov 2016