Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БИС проведе семинар с международно участие на тема "Мeдицински туризъм – обхват и добри практики"

 

БИС проведе семинар с международно участие на тема „Мeдицински туризъм – обхват и добри практики”

 

 

На 11 ноември 2016 г. в Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС се проведе семинар с международно участие на тема „Meдицински туризъм – обхват и добри практики”. В семинара участваха водещи специалисти в областта на медицината, представители на санаториуми, медицински СПА центрове, неправителствени организации, сдружения и др., както и експерти от БИС/ТК 89 „Туристически дейности”. Заинтересованите от областта на медицинския туризъм в България бяха информирани от ползата от стандартизацията, бяха запознати с международните практики при предоставянето на здравни туристически услуги. Експерти от чужбина и от България споделиха своя опит в областта на медицинския (лечебен) туризъм.

 

По време на семинара беше представено и предложението за разработване на стандарт за „медицински туризъм” като вид специализиран туризъм, при който се удовлетворяват потребностите на туристите от възстановяване или поддържане на психически и физически статус, както и от лечение, при използване на различни съвременни методи и програми извън болничните заведения.

 

В хода на семинара се проведоха дискусии. В попълнените анкетни карти участниците изразиха удовлетвореност от представените теми и от цялостната организация на събитието.

25 Nov 2016